Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Zelowie (Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – p. 107).