Liceum dla Dorosłych

Pierwszego dnia września 2022 roku o godzinie 18.00 będzie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych. Słuchaczy zapraszamy na salę gimnastyczną. Lista osób przyjętych do Liceum dla Dorosłych będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w ZSP Zelów lub/i w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 44 644 10 70.