W Kilińskim realizujemy projekt UE ,,Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”.

Kursami i szkoleniami objęci są uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum Mechanicznego w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Obecnie, w ramach realizacji projektu, uczniowie realizują staże zawodowe w przedsiębiorstwach samochodowych: KIA, SKODA, TOYOTA oraz informatycznych: KALWINEK. NET, ELEKTRON. Każdy uczeń wypracuje obowiązkowo 150 godzin stażu zawodowego, za który otrzyma wynagrodzenie, certyfikat ukończenia stażu, a co najważniejsze zdobędzie wiedzę, doświadczenie i umiejętności zawodowe u pracodawców. Kompetencje zawodowe uzyskane przez uczniów wpłyną w przyszłości na wzrost konkurencyjności na rynku pracy.