Za nami drugi rok realizacji ogólnopolskiego programu: Szkolny Klub Sportowy!

Program pozwala młodym rozwijać swoje sportowe pasje i w roku szkolnym 2021 /2022 zaowocował wieloma wybitnymi osiągnięciami naszych szkolnych sportowców.

Akcję kontynuujemy!

Szczegóły programu dostępne na stronie: https://www.szkolnyklubsportowy.pl/