Czas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

2 czerwca rozpoczęły się w Kilińskim egzaminy zawodowe. 116 uczennic i uczniów naszej szkoły przystąpiło w dniach 2 i 3 czerwca do części teoretycznej egzaminu.Obecnie odbywają się egzaminy praktyczne. Do egzaminów przystąpili uczniowie zdobywający wiedzę w następujących zawodach:- mechanik pojazdów samochodowych, – elektromechanik pojazdów samochodowych, – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, – ślusarz, – sprzedawca,- technik informatyk, – technik pojazdów samochodowych, – technik mechanik.Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej lub do ukończenia szkoły. Wszystkim egzaminowanym życzymy powodzenia.