Uwaga!!

STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA W OSTATNIEJ EDYCJI PROJEKTU

Na bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie

Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl     

 Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie mają do wyboru cztery różne formy wsparcia:

– uczniowie technikum informatycznego:

zajęcia specjalistyczne „Sieci komputerowe”


– uczniowie technikum: mechanicznego, pojazdów samochodowych oraz kierunku kształcenia: mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka podwozi samochodowych”

zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka silników samochodowych”

zajęcia specjalistyczne „Obróbka materiałów”

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
– kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
– średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,

-ocena z zachowania.


Liczba miejsc ograniczona!!!

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika. 


WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz. płatnego stażu zawodowego za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Nabór potrwa do 24.06.2022r.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły oraz w Biurze projektu pod
nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy – diagnostyka podwozi

Formularz zgłoszeniowy – diagnostyka silników

Formularz zgłoszeniowy – obróbka mat.

Formularz zgłoszeniowy – sieci komp

Oświadczenie uczestnika

oświdczenie – wizerunek