“Drużyna Klimatu” z Kilińskiego

     W ramach kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska  nasi uczniowie wzięli udział  w konkursie na najlepszy film edukacyjny, związany z tematyką ochrony klimatu “Nasz Klimat”.
    Głównym celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych i zwiększenie ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Poza kompleksową wiedzą na temat zachodzących zmian klimatu, ich powodów i konsekwencji, młodzi ludzie powinni także poznać możliwości przeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatu oraz adaptacji do tych zmian, w tym roli i form indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest również zwrócenie uwagi uczniów na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Rozstrzygnięcie konkursu 22 kwietnia 2022r. trzymamy kciuki.