Nasi uczniowie zyskują więcej!

Dzięki kolejnemu realizowanemu w ‘Kilińskim’ projektowi unijnemu “Pociąg do kariery-poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”, uczniowie korzystają podwójnie. Po pierwsze, rozwijają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne odbywając staże zawodowe w dużych firmach. Po drugie, za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Projektem objętych jest 23 uczniów naszej szkoły.

Od najbliższego poniedziałku, jako pierwsi, staże zawodowe rozpoczynają uczniowie szkoły branżowej- mechanicy, którzy będą pracować w serwisie KIA w Bełchatowie.