Uwaga!

STARTUJEMY Z PIERWSZYM NABOREM DO UCZESTNICTWA W NOWYM PROJECKIE

Bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie

Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do pierwszej edycji unijnego projektu pn. „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”.

Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej urzędu www.powiat-belchatowski.pl oraz szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl     

 Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie mają do wyboru cztery różne formy wsparcia:

– uczniowie technikum informatycznego:

zajęcia specjalistyczne „Sieci komputerowe”


– uczniowie technikum: mechanicznego, pojazdów samochodowych oraz kierunku kształcenia: mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

zajęcia specjalistyczne „Obróbka materiałów”

zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka podwozi samochodowych”

zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka silników samochodowych”

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
– kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
– średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,

-ocena z zachowania.


Liczba miejsc ograniczona!!!

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika. 


WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz. płatnego stażu zawodowego za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.

Jeśli się nie dostaniesz, nie rezygnuj! Przed każdą edycją jest kolejna rekrutacja czyli nowa szansa. Główne kryterium dostępu to średnia ocen, dlatego wystarczy je poprawić.

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Nabór potrwa do 14.06.2021r.

Przemyśl, wybierz i składaj!

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl