Nauczanie hybrydowe -17 do 28 maja 2021

Nauczanie stacjonarne w szkole w okresie od 17.05 -28.05.2021 r. odbywać się będzie w 2 grupach wg. następującego planu:.

  • 17 – 21 maja do szkoły przychodzą uczniowie kl. I w, I ab, II wb, II ac, II beg – pozostałe klasy realizują nauczanie zdalnie.
  • 24 – 28 maja do szkoły przychodzą uczniowie kl. I TIS, II TI, II cwg, III ac, III ew – pozostałe klasy realizują nauczania zdalnie.
  • Klasy II TMg oraz III TM odbywają praktykę zawodową u pracodawców do 31 maja 2021r. Po ich powrocie plan lekcji ulegnie niewielkim zmianom.

Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach, przez cały okres nauczania hybrydowego odbywają się w formie stacjonarnej na terenie szkoły zgodnie z dotychczasowym planem.

Plan zajęć obowiązujący od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021r. może ulec zmianom i będzie zamieszczony na stronie szkoły.

Uczniowie realizujący naukę stacjonarnie na terenie szkoły mogą korzystać z internatu.

Od 17 maja możliwe będzie korzystanie z obiadów dostarczanych przez firmę cateringową. Koszt obiadu dla ucznia z poza internatu – 7 zł. Zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Stasiak.

Podczas wszystkich zajęć odbywających się na terenie szkoły obowiązują zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki związanej z COVID -19.