Matura rozpoczęta!

Elegancki strój, maseczka, dezynfekcja rąk… Tak 27. absolwentów Technikum Mechanicznego w ZSP w Zelowie przygotowywało się do pierwszego w sesji majowej 2021 egzaminu dojrzałości. Jak co roku, najpierw sprawdzana była wiedza i umiejętności z zakresu języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed tegorocznymi maturzystami jeszcze tylko dwa obowiązkowe egzaminy: matematyka oraz język nowożytny. Przedłużająca się konieczność nauki zdalnej spowodowała zmiany w zakresie wymagań programowych oraz formie egzaminu. Uczniowie zwolnieni zostali z obowiązku zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz części ustnej egzaminów językowych.

Egzaminy odbywają się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Matura 2021 Przed językiem polskim