Nowa ekopracownia w ZSP w Zelowie

Prace wykończeniowe drugiej już w naszej szkole ekopracowni dobiegły końca. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 30 kwietnia 2021 roku. Pracownia została wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia zajęć. Uroczyste otwarcie ekopracowni zaplanowano w czerwcu 2021r.

Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 43 260,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadania w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. “Nasze Ekologiczne Pracownie” w 2020 rok. Koszt własny szkoły to 5 340,00 zł.

Nazwa zadania: Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie.

Wartość ogólna zadania – 48 600,00 zł.

Logo WFOŚiGW w Łodzi