Zakończenie Roku Szkolnego klasy IV Technikum Mechanicznego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy IV TM odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku. Wręczenie świadectw, nagród oraz gratualacji rozpocznie się o 9.30 godzinie na sali gimnastycznej. Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, nie będzie miało formy wspólnego spotkania. Uczniowie zapraszani są wg. ustalonej przez wychowawcę kolejności.

Tegorocznym maturzystom w imieniu społeczności szkolnej życzenia sukcesów, nie tylko na egzaminie dojrzałości, ale i w dalszej drodze zawodowej i osobistej złoży pani Dyrektor Grażyna Frontczak oraz wychowawca pani Agnieszka Strzelczyk.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: właściwego noszenia maseczki, dezynfekcji oraz zachowanie dystansu społecznego.