28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy mają już wieloletnią tradycję. Od 1996 roku dzień ten był obchodzony przez instytucje zrzeszone w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W 2003 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy proklamowała 28 kwietnia jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, wskazując tym samym na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa zatrudnionych oraz zachowanie pamięci o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawodowych.