Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 15 kwietnia 2021r., zajęcia zdalne zostają przedłużone do 25 kwietnia 2021r. z wyjątkiem uczniów klas podchodzących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021r., tzn. uczniowie klas III ac, III ew oraz III TM od 19 kwietnia 2021r. będą odbywać zajęcia praktyczne w szkole.

Uczniowie klasy 3ew będącymi młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyczną naukę zawodu u pracodawców.

Pozostałe klasy bez zmian.