Pojemnik na plastikowe nakrętki

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Zelowie uczniowie Kilińskiego,
pod nadzorem nauczycieli, zaprojektowali i wykonali pojemnik w kształcie
serca, który przeznaczony jest do zbierania plastikowych nakrętek.
10 marca 2021 roku pojemnik został zamontowany przy ulicy Żeromskiego, przed
budynkiem SPZOZ.  Zgromadzone w pojemniku nakrętki będą wykorzystane do pomocy osobą potrzebującym. Pamiętać też należy o ekologii. 

Montaż pojemnika na plastikowe nakrędki
Montaż pojemnika na plastikowe nakrędki
Montaż pojemnika na plastikowe nakrędki