Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty

     5 marca 2021 roku naszą szkołę odwiedził Łódzki Kurator Oświaty pana Waldemar Flajszer, któremu towarzyszył Burmistrz Zelowa pan Tomasz Jachymek. Dyrektor Szkoły pani Grażyna Frontczak zapoznała gości z bazą dydaktyczną szkoły oraz wyposażeniem warsztatów szkolnych. Goście obejrzeli m.in. dobrze wyposażone pracownie komputerowe, eko-pracownię oraz salę mechatroniczną, warsztaty szkolne z salami obróbki ręcznej i mechanicznej, sale pojazdów samochodowychoraz zmodernizowane spawalnie gazową i elektryczną. Ponadto goście mogli zobaczyć pozyskane dzięki umowie darowizny samochody osobowe służące jako pomoce dydaktyczne dla uczniów.

          Jednym z tematów podczas spotkania było przystępowanie przez szkołę do projektów unijnych umożliwiających ciągłe doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt.

Dyrektor szkoły przedstawiła przebieg zakończonego projektu „Praktyka czyni mistrza”, który realizowany był w dwóch kierunkach: diagnostyka układów zapłonowych silników spalinowych i grafika komputerowa, a którego ogólna wartość wyniosła ok. 100 000 zł.

Zaprezentowany został również obecnie trwający projekt „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”, którego ogólna wartość to ok. 508 000 zł. Projekt realizowany jest  w trzech zakresach: lutowanie elementów BGA, grafika komputerowa oraz spawanie metodą MAG.

    Ważnym elementem rozmowy było również przygotowywanie się szkoły do realizacji projektu „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia ZSP w Zelowie”, który będzie realizowany w roku 2021. W ramach projektu pracownie szkolne mają zostać doposażone w nowoczesny specjalistyczny sprzęt a uczniowie mają odbyć staże w zakładach pracy. Ogólna wartość projektu ma wynieść ok. 2 miliony zł.

Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty
Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty
Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty, pracownia komputerowa