Międzyszkolny konkurs plastyczny “KULTURA BEZPIECEŃSTWA”

BHP

Cel Konkursu :

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.  

Uczestnicy Konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Zakres tematyczny Konkursu:

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności tematyka z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zakres konkursu:

Uczestnicy Konkursu wykonują prace przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej
na arkuszu papieru formatu A3.  Prace sporządzane na innych formatach (np. A4, B5 itp.) nie będą oceniane.

Terminy i miejsce Konkursu:

Termin wykonania nadsyłania prac konkursowych  –  do dnia 28.10.2020 r     

Temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest poruszać zagadnienia prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy. Każda z prac konkursowych powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela). Prace nie podpisane będą odrzucane.

Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodz

Informacja na temat Konkursu w ZSP w Zelowie: Monika Czarnecka 

Regulamin IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2020/2021  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgody

Państwowa inspekcja pracy
Kultura bezpieczeństwa