Nabór do projektu Zawodowo Mocni

Uwaga kolejny nabór!!

Bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie

Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do drugiej edycji unijnego projektu pn. „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”.

Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej urzędu www.powiat-belchatowski.pl oraz szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl     

 Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie mają do wyboru trzy różne formy wsparcia:

– uczniowie technikum: mechanika, pojazdów samochodowych, branży: ślusarz, mechanik,  elektromechanik pojazdów samochodowych:

zajęcia specjalistyczne w zakresie spawania metodą MAG,

– uczniowie technikum informatycznego:

zajęcia specjalistyczne w zakresie lutowania układów BGA

– zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
– kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
– średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,

-ocena z zachowania.


Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika. 

Osoby niezakwalifikowane w pierwszej edycji w celu chęci udziału w obecnej muszą ponownie złożyć aktualne formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami. Formularze zgłoszeniowe z poprzedniej edycji nie będą brane pod uwagę.


WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz. płatnego stażu zawodowego za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.

Jeśli się nie dostaniesz, nie rezygnuj! Za pół roku jeszcze jedna edycja projektu. Główne kryterium dostępu to średnia ocen, dlatego wystarczy je poprawić.

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Nabór potrwa do 10.02.2020r.

Przemyśl, wybierz i składaj!

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

 Formularz zgłoszeniowy grafika komputerowa dostępny tutaj.

Formularz zgłoszeniowy lutowanie dostępny tutaj.

Formularz zgłoszeniowy spawanie dostępny tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu dostępne tutaj.

Oświadczenie na udostępnianie swojego wizerunku dostępne tutaj.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny tutaj.