Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego

Trwa realizacja projektu „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Wartość projektu to ok. 760 000 zł.

Zawodowo mocni plakat

Cel główny projektu unijnego to zwiększenie przez uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kompetencji zawodowych wpływających na wzrost konkurencyjności na rynku pracy.

Przedsięwzięcie obejmuje organizację zajęć spawania dla 36 uczniów Technikum Mechanicznego oraz Szkoły Branżowej I stopnia, oraz zajęć z grafiki komputerowej dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i dla 24 przyszłych informatyków zajęcia z lutowania układów BGA. W ramach projektu zostaną wyposażone 2 pracownie dla informatyków i mechaników. Dodatkowo nauczyciele kształcenia zawodowego przeszli szkolenie z lutowania układów BGA.

Dzięki utworzonej pracowni lutowania zrealizowano zajęcia teoretyczne z lutowania. 

Zajęcia z lutowania
Zajęcia z lutowania
Zajęcia z lutowania

Praktyczne ćwiczenie poznanych umiejętności umożliwiła uczniom ’Kilińskiego’ firma AQ Wiring Systems Sp.z o.o,  w której uczniowie obecnie odbywają staże. Po ich zakończeniu oprócz zdobytych umiejętności stażyści uzyskają certyfikaty i otrzymają wynagrodzenie za okres stażu.

Staże w ramach projektu Zawodowo mocni
Staże w ramach projektu Zawodowo mocni

 Zajęcia grafiki komputerowej -kolejnego kursu realizowanego w ramach projektu- odbywają się w trakcie ferii zimowych w pracowniach informatycznych Szkoły pod okiem nauczycieli-instruktorów.

Zajęcia z grafiki komputerowej
Zajęcia z grafiki komputerowej

W ramach projektu odbywa się także praktyczna naukę spawania typu MAG, którą poprzedzono kursem teoretycznym.  Zajęcia odbywają się na terenie Szkoły i prowadzone są przez nauczycieli –instruktorów. Trzecim etapem przygotowania spawaczy są staże u pracodawcy zaplanowane na okres wakacyjny.

 

W grudniu 2019 r. wszystkie grupy beneficjentów tego projektu uczestniczyły w szkoleniach dotyczącym doradztwa zawodowego przeprowadzonych przez p. Annę Nowicką.

Projekt „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” to korzyść  zarówno dla uczniów, jak i kadry pedagogicznej ZSP im. Jana Kilińskiego w Zelowie.