PROJEKT ZAWODOWO MOCNI

Uwaga STARTUJEMY!!

Bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie Rekrutacja rozpoczęta ….

Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do pierwszej edycji unijnego projektu pn. „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”.
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej urzędu www.powiat-belchatowski.pl oraz szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl

Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie mają do wyboru trzy różne formy wsparcia:

– uczniowie technikum: mechanika, pojazdów samochodowych, branży: ślusarz, mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych:

– zajęcia specjalistyczne w zakresie spawania metodą MAG,

– uczniowie technikum informatycznego:

– zajęcia specjalistyczne w zakresie lutowania układów BGA

– zajęcia specjalistyczne z grafiki komputerowej.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:

 kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,

– średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,

-ocena z zachowania.

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.

WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz. płatnego stażu zawodowego za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.

Jeśli się nie dostaniesz, nie rezygnuj! Przed każdą edycją jest kolejna rekrutacja czyli nowa szansa. Główne kryterium dostępu to średnia ocen, dlatego wystarczy je poprawić. PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Nabór potrwa do 21.06.2019r. Przemyśl, wybierz i składaj!
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

Formularz zgłoszeniowy grafika komputerowa dostępny tutaj.

Formularz zgłoszeniowy lutowanie dostępny tutaj.

Formularz zgłoszeniowy spawanie dostępny tutaj.

Oświadczenie uczestnika projektu dostępne tutaj.

Oświadczenie na udostępnianie swojego wizerunku dostępne tutaj.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny tutaj.