Solidna praca się opłaca!

… i to dosłownie!

stypendia dla uczniów

19 września 2018r. podczas sesji Rady Powiatu w Sali herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, w obecności pani Dyrektor Grażyny Frontczak, pięcioro uczniów „Kilińskiego” odebrało z rąk pana Grzegorza Gryczki dyplomy okolicznościowe. Otrzymane dyplomy związane są z przyznaniem Stypendium Motywacyjnego Rady Powiatu za wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Paulina Surowa, Wiktor Martyniak, Magdalena Radziszewska, Miłosz Sadziński oraz Weronika Kłysik mogą być z siebie dumni.

Serdecznie gratulujemy wyników,  życzymy dalszych sukcesów a pozostałych zachęcamy do pracy w  nowo rozpoczętym roku szkolnym bo jak widać na załączonym obrazku…WARTO!!!