Narodowe Czytanie u Kilińskiego

Narodowe czytanie

W tradycję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie wpisało się Narodowe Czytanie, które jest inicjatywą społeczną, a nadrzędnym jej celem jest zachęcanie do czytania  literatury narodowej.
W tym roku czytaliśmy fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, które wybrała Pani Grażyna Kędziak. Uczniowie Kilińskiego także przyłączyli się do wspólnego czytania. Adam Zeja, Maciej Kostrzewa i Wiktoria Grącka pokazali, jak przyjemne może być czytanie kolegom, nauczycielom i mieszkańcom Zelowa.

Narodowe czytanie

Wyjątkowo w tym roku opuściliśmy mury szkoły i udaliśmy się przed pomnik Tadeusza Kościuszki, aby tam delektować się literaturą. Całość rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Frontczak, a nauczyciele: Pan Andrzej Gudzio, Grażyna Kędziak, Marcin Zieliński i Anna Kilańczyk śpiewająco odczytali ulubione fragmenty dzieła.