(zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych)

 

 

 zawód – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

(kierunek kształcenia obejmuje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

         Nauka jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.

   

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

→ kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131.

 

zawódTECHNIK MECHANIK

(kierunek kształcenia obejmuje: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)

 

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131.

         Możliwość nauki jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.

 

zawód – TECHNIK INFORMATYK

    (kierunek kształcenia obejmuje: montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń komputerowych; projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)

 

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

→ uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131.

 

zawód – TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

    (kierunek kształcenia obejmuje: diagnostykę, eksploatację, obsługę, konserwację i naprawę  urządzeń, pojazdów, maszyn oraz systemów agrotronicznych )

 

          Nauka jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.  

             Nauka jazdy ciągnikiem, uzyskanie prawo jazdy kat. T.

             Uzyskanie uprawnień operatora kombajnów zbożowych.

            

           Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

                  → kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

                  → uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG – 135 oraz spawanie gazowe 131.

SZKOŁA POSIADA:

WARSZTATY SZKOLNE;

INTERNAT ZE STOŁÓWKĄ;

SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z SIŁOWNIĄ;

→ DO NAUKI JAZDY: SAMOCHODY OSOBOWE, CIĄGNIKI I KOMBAJN ZBOŻOWY.

 

Login Form