Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Klubu Szkolnego Wolontariatu w tej edycji udało się zebrać:
1450 szt.- 0,01 gr.
643 szt. -0,02 gr.
621- 0,05 gr.
236 szt.-0,10 gr.
149 szt.- 0,20 gr.
49 szt.- 0,50 gr.
26 szt.-  1 zł
9 szt.- 2 zł.
2 szt.- 5 zł.


Wszystkim, którzy wsparli nas w akcji składamy wyrazy serdecznych podziękowań.


Marta Drobniewska


 

Login Form