Informacja o wyborze oferty dotyczącej oprogramowania dostępna jest TUTAJ, natomiast zestawu panelowego „ Sensoryka systemów pojazdowych” - TUTAJ.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zelowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznej w ramach projektu Priorytet XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe pn. „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie” .  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu panelowego  „Sensoryka systemów pojazdowych”, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie – Technik pojazdów samochodowych 311513 kwalifikacja M.12. (katalog określony przez MEN koweziu.edu.pl)

 

Opis przedmiotu zamówinia:

1. Zestaw panelowy„Sensoryka systemów pojazdowych

-układ zasilania paneli napięciem 12V

-układ do sprawdzania przepływomierzy powietrza masowych i objętościowych

-układ do sprawdzania MAP-sensorów

-zestaw głównych czujników systemów pojazdowych: czujnik spalania stukowego, czujnik temperatury silnika, czujnik temperatury powietrza, sonda Lambda, czujnik aktywny prędkości obrotowej, czujnik prędkości pojazdu, czujnik przyśpieszeń, czujnik kierunku obrotów, czujnik ciśnienia różnicowego,czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu paliwa

 

Warunki Zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 12.10.2016r.

2. Płatne przelewem. Termin płatności: przelew do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawianego rachunku (faktury). Strony zgodnie postanawiają, iż za dzień zapłaty uznajemy dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Cena zaproponowana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia,w tym koszt dostawy i podatek VAT.

4. Oferta winna przedstawiać warunki gwarancji na usługę i sprzęt.

 

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu, do dnia 29.09.2016r. do godz. 1300 na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego, ul. Kilińskiego 5,

97-425 Zelów pok. Sekretariat, faksem pod nr (44) 634-10-70 lub formie elektronicznej na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer (44) 634-10-70

 

Formularz dostępny jest TUTAJ.


ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego w Zelowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę pomocy dydaktycznej w ramach projektu Priorytet XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe pn. „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie” .  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oprogramowania Adobe Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych.

 

Opis przedmiotu zamówinia:

1.    Oprogramowanie Adobe Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych do tworzenia i obróbki plików graficznych z licencją na 7 urządzeń na 36-39 miesięcy

 

Warunki Zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 12.10.2016r.

2. Płatne przelewem. Termin płatności: przelew do 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawianego rachunku (faktury). Strony zgodnie postanawiają, iż za dzień zapłaty uznajemy dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Cena zaproponowana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia,w tym koszt dostawy i podatek VAT.

4. Oferta winna przedstawiać warunki gwarancji na usługę i sprzęt.

 

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu, do dnia 29.09.2016r. do godz. 1300 na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kilińskiego, ul. Kilińskiego 5,

97-425 Zelów pok. Sekretariat, faksem pod nr (44) 634-10-70 lub formie elektronicznej na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numer (44) 634-10-70

 

Formularz dostępny jest TUTAJ.


 

Login Form