Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do pracowni szkolnych w związku z realizacją projektu pn.: "Zawodowo mocni - zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (olej opałowy) -  dostępne tutaj.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (olej opałowy) - dostępne tutaj.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert (olej opałowy) -  dostępne tutaj.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na olej - dostępna tutaj

 

Ogłoszenie o zamówieniu na olej-  dostępne tutaj. 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (drugie postępowanie) -  dostępne tutaj.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pierwsze postępowanie) -  dostępne tutaj.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (drugie postępowanie) - dostępne tutaj.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostępne tutaj.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert (drugie postępowanie) -  dostępne tutaj.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostępne tutaj.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (drugie postępowanie) - dostępna tutaj

 

Ogłoszenie o zamówieniu ( drugie postępowanie)-  dostępne tutaj.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania przetargowego-  dostępne tutaj.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania przetargowego -  dostępne tutaj.

 

Informacje z sesji otwarcia ofert -  dostępne tutaj.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-  dostępne tutaj.

 

Załącznik Nr 1-  dostępny tutaj.

 

Zmiana do SIWZ -  dostępna tutaj.

 

Sprostowanie do ogłoszenia-  dostępne tutaj.

 

Sprostowanie do ogłoszenia-  dostępne tutaj.

 

Odpowiedzi  na zapytania-  dostępne tutaj, tutaj oraz tutaj.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-  dostępne tutaj.

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy-  dostępne tutaj.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dostępna tutaj

 

Login Form