o godzinie 17.00 w szkole z wychowawcami,

o godzinie 16.30 w internacie.

Zapraszamy.


 

odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami klas.


 

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się:

26 stycznia 2018 o godzinie 16 - klasa IIwb

         o 17 - klasy I tism, II tism, Icw, IIIw, IIIac

12 lutego 2018 o godzinie 17 - klasy Iae, IIce oraz III tism.

Serdecznie zapraszamy.


 

odbyła się w środę 20 września 2017 roku. W związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego prosimy rodziców o dostarczenie do wychowawców klas swoich adresów email w celu możliwości  logowania się do systemu.

Nieobecnych prosimy o kontakt z wychowawcami klas.


 

zostały zaplanowane na 4 kwietnia 2017 roku na godzinę 17.00.


 

odbyło się we wtorek 31 stycznia 2017.

Nieobecnych prosimy o kontakt z wychowawcami klas.


 

Login Form