W ZSP nr 3, ZSP Nr 4 w Bełchatowie oraz ZSP w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje normą XXI w. – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bełchatowskiego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jeśli jesteś uczniem technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie zgłoś chęć udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy 21 dniowe zagraniczne staże zawodowe związane z kierunkiem kształcenia w Internationaler Bund w Frankfurcie nad Odrą. Ponadto uczestnik projektu przed wyjazdem zostanie przeszkolony w zakresie branżowego języka niemieckiego, doradztwa zawodowego oraz szkolenia kulturowo-pedagogicznego.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas z kierunków kształcenia odpowiadającym stażom zawodowym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz języka niemieckiego. Średnie dotyczą semestru poprzedzającego udział w projekcie.

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW: 06-17.02.2017 r.

Szkolenia przed wyjazdem odbywać się będą w marcu i kwietniu od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych oraz w soboty.

Termin wyjazdu na staż zagraniczny: 07-27 maj 2017 r.
Formularz rekrutacyjny do pobrania:

- na stronie internetowej powiatu www.powiat-belchatowski.pl oraz TUTAJ

- w Biurze Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A19)

- w sekretariacie szkół (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie, Czapliniecka 96, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5)

 

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkoły.

 

Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w projekcie należy kierować do biura projektu (tel. 44 733 66 07) oraz osób do kontaktu w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie – p. Anna Nowicka.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 

Login Form