Uczniowie biorący udział w projekcie pn. „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno – hotelarskiego w Bełchatowie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają już z zajęć w nowo doposażonych pracowniach.

W ZSP w Zelowie dosprzętowano dwie pracownie. Nową wielkoformatową drukarkę-ploter, kompaktową sześciokolorową drukarkę atramentową i oprogramowanie Adobe Creative Cloud oferujące najnowsze wersje programów do tworzenia grafiki, animacji, video oraz treści internetowych zakupiono do pracowni technika informatyka, gdzie dokształcają się uczniowie na zajęciach dodatkowych z grafiki komputerowej.

Natomiast praktycznych umiejętności łączenia, weryfikację i ocenę parametrów podzespołów systemu pojazdowego można nabywać w pracowni technika pojazdów samochodowych wykorzystując zestaw panelowy „Sensoryka pojazdów samochodowych” oraz samochodowy tester diagnostyczny (KTS) z oprogramowaniem. Wysokiej klasy sprzęt służy do prowadzenia zajęć z diagnostyki układów zapłonowych silników spalinowych.

Łączny koszt zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni to ponad 100 tys. złotych. W 100% pokryty jest ze środków UE.

Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne do szkół są zgodne z katalogiem Ministerstwa Edukacji Narodowej czyli rekomendowanym wyposażeniem pracowni przygotowanym dla 190 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach. Przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia w naszych szkołach.


 

Login Form