W Pracowni Mechatroniki uczniowie Technikum Samochodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Szkoły Branżowej I stopnia) w zawodzie elektromechanik samochodowy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i diagnostyki samochodowych systemów mechatronicznych, samochodowych układów elektrycznych i elektronicznych. W Pracowni zajęcia realizują również uczniowie Technikum Mechanicznego, którzy zgłębiają wiedzę z podstaw elektrotechniki oraz poznają podstawowe układy sterowania i regulacji.


Pracownia Mechatroniki wyposażona jest w panelowy system technodydaktyczny odzwierciedlający nowoczesne technologie stosowane w motoryzacji. Tablice panelowe przeznaczone są do nauki elektromechaniki i mechatroniki oraz diagnostyki systemów samochodowych. Umożliwiają badanie i wykonywanie pomiarów na rzeczywistych elementach występujących w pojazdach samochodowych. Maksymalizują efektywność nauczania w zakresie podstawowych umiejętności wykonywania pomiarów elektrycznych, weryfikowania części i podzespołów mechatronicznych w pojazdach.


Na wyposażenie pracowni składają się m.in.:
• tablice technodydaktyczne: sensoryka systemów pojazdowych, układy zapłonowe pojazdów samochodowych, układ oświetlenia pojazdów samochodowych,
• stanowisko testowania: alternatorów, rozruszników (Onyx Tester),
• sprzęt kontrolno-pomiarowy: mierniki uniwersalne i cęgowe, generator sygnałów, oscyloskopy, zestawy do pomiaru ciśnień,
• sterownik PLC Siemens LOGO! z oprogramowaniem,
• stacje lutownicze na gorące powietrze, stacje lutownicze oporowe, lutownice transformatorowe,
• zestawy elementów i podzespołów do budowy układów elektrycznych i elektronicznych na płytkach prototypowych,
• wózek warsztatowy KraftWelle z zestawem narzędzi,
• tablica multimedialna


 

Login Form