→ na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów Technikum Mechanicznego:

Klasa pierwsza.

Klasa druga.

Klasa trzecia.

Klasa czwarta.

→ na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów Branżowej Szkoły I-go stopnia:

Klasa pierwsza.

Klasa druga.

Klasa trzecia.


Login Form