Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie jest placówką, która spełnia następujące funkcję:

 • opiekuńczą,
 • wychowawczą,
 • dydaktyczną,
 • społeczną.

 

Mieszkańcy internatu pochodzą z różnych środowisk i różnych miejscowości. Reprezentują powiaty: pajęczański, łaski i bełchatowski.

 

Internat jest placówką przyjazną, to znaczy, że mieszkańcy mają stworzoną i sami tworzą rodzinną atmosferę.

 

W internacie działają następujące sekcje: sportowa, zdrowia, nauki, kultury i gospodarcza.

 

Mieszkańcy internatu wybierają z własnego grona Młodzieżową Radę Internatu, która współpracuje z kierownictwem oraz wychowawcami w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem placówki.

 

Wychowankowie mają możliwość korzystania:

 • z hali sportowej,
 • siłowni,
 • boiska,
 • biblioteczki,
 • internetu,
 • kuchni do samodzielnego przygotowywania posiłków.

 

Informacje ważne dla rodziców:

 • kuchnia internatu przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki,
 • teren na którym położona jest szkoła, internat, warsztaty szkolne, hala sportowa jest ogrodzony, a odległość między poszczególnymi budynkami jest niewielka,
 • wychowankowie mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc ze strony wychowawców, którymi są doświadczeni pedagodzy,
 • internat mieści się w centrum Zelowa, a w niewielkiej odległości są przystanek autobusowy, Biblioteka Miejska oraz przychodnie lekarskie.

 

Telefon kontaktowy do internatu: 44 6341070, wewnętrzny 25.

 

Wychowawcy w internacie:

 • mgr Grażyna Frontczak,
 • mgr Anna Kilańczyk,
 • mgr Marcin Zieliński

Login Form