W skład warsztatów szkolnych wchodzi dział Obróbki Mechanicznej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności obróbki skrawaniem materiałów za pomocą następujących obrabiarek: tokarek, frezarek, szlifierek i strugarki, piły do cięcia.

Uczniowie wykonują na nich pracę i obserwują zachodzące zmiany podczas obróbki wykonując szereg zleceń.

Również wykonują prace z przyniesionych z domu materiałów do użytku w swoich gospodarstwach domowych (zawiasy, wałki, śruby itp.)


 

Login Form