31 sierpnia 2020 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej

1 września 2020 r.

- rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

15 września 2020 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej

28 września 2020 r.

- organizacyjne spotkania z rodzicami

30 września 2020 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej

14 października 2020 r.

- Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, Ślubowanie kl. I, przekazanie sztandaru

1 listopada 2020 r.

- Wszystkich Świętych

10 listopada 2020 r.

- Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2020 r.

- Narodowe Święto Niepodległości, uroczystości miejskie

16 listopada 2020 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem kl. IV TM

17 listopada 2020 r.

- spotkania z rodzicami uczniów, informacja o wynikach w nauce (wszystkie klasy),

-informacje dla rodziców uczniów kl. IV TM dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

do 4–go grudnia 2020 r.

- informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych kl. IV

11 grudnia 2020 r.

- zakończenie półrocza dla klas IV- posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

14 grudnia 2020 r.

- spotkania z rodzicami uczniów kl. IV TM, informacje o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach za I półrocze roku szkolnego

14 grudnia 2020 r.

- rozpoczęcie II półrocza dla klasy IV TM

22 grudnia 2020 r.

- jasełka szkolne, wigilie klasowe

23 - 31 grudnia 2020 r.

- zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 r.

- Nowy Rok

6 stycznia 2021 r.

- Święto Objawienia Pańskiego

7 stycznia 2021 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,

8 stycznia 2021 r.

- spotkania z rodzicami, przekazanie informacji dotyczących zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,

12 stycznia 2021 r.

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - część pisemna

od 13 stycznia 2021 r.

- egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

do 22–go stycznia 2021 r.

- informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych

29 stycznia 2021 r.

- posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I semestr roku szkolnego 2020/21 – zakończenie półrocza

1 - 14 lutego 2021 r.

- ferie zimowe

16 lutego 2021 r.

- spotkania z rodzicami uczniów, informacja o wynikach w nauce

1 – 26 marca 2021 r.

- praktyki zawodowe klasy III Technikum Mechanicznego (4 tygodnie – cała klasa)

7 kwietnia - 5 maja 2021 r.

- praktyki zawodowe klasy II Technikum Mechanicznego na podbudowie gimnazjum (4 tygodnie – cała klasa)

26 marca 2021 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem kl. IV

26 marca 2021 r.

- spotkania z rodzicami, informacje dla rodziców uczniów kl. IV TM dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,

1 - 6 kwietnia 2021 r.

- wiosenna przerwa świąteczna

do 16 –go kwietnia 2021 r.

- informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych kl. IV TM

26 kwietnia 2021 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna kl. IV TM

30 kwietnia 2021 r.

- zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Mechanicznego

1 maja 2021 r.

- Święto Pracy

3 maja 2021 r.

- Święto Narodowe, uroczystości miejskie

4 – 20 maja 2021 r.

- egzamin maturalny - część pisemna, (terminy pozostałych przedmiotów będą podane po złożeniu przez uczniów deklaracji)

4 maja 2021 r.

- język polski, poziom podstawowy

5 maja 2021 r.

- matematyka, poziom podstawowy

6 maja 2021 r.

- język angielski, poziom podstawowy, dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

7 maja 2021 r.

- język angielski, poziom rozszerzony

11 maja 2021 r.

- matematyka, poziom rozszerzony

7 – 20 maja 2021 r.

- egzamin maturalny - część ustna

20 maja 2021 r.

- posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem

21 maja 2021 r.

spotkania z rodzicami, informacja o wynikach w nauce

3 czerwca 2021 r.

- Boże Ciało

4 czerwca 2021 r.

- dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 11– go czerwca 2021 r.

- informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych

18 czerwca 2021 r.

- klasyfikacyjno – promocyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

22 czerwca 2021 r.

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - część pisemna

od 13 czerwca/lipiec 2021 r.

- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

25 czerwca 2021 r.

- zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- posiedzenie Rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w roku 2020/21

Login Form