1 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

31 października – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

22 – 25 listopad – próbna matura z Operonem

23 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia – Święto Objawienia Pańskiego

4 – 13 stycznia – próbna matura

16 – 29 stycznia – ferie zimowe

 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna kl. IV

 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna kl. IV

 

13 – 18 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych TM

1 maja – Święto Pracy

2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja – Święto Narodowe, uroczystości miejskie

4 – 24 maja – egzamin maturalny - część pisemna

4 – 27 maja – egzamin maturalny - część ustna

15 czerwca – Boże Ciało

16 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 


Login Form