Uroczystości 65-lecia najstarszej szkoły w powiecie odbyły się 16 listopada 2012 roku.

Wspominaliśmy, oglądaliśmy, śmialiśmy się, śpiewaliśmy i świetnie się bawiliśmy.

Na zdjęciu Pan Dyrektor Andrzej Kędziak z grupą uczniów biorących udział w części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Pani Bożeny Kowalczyk oraz Pana Leszka Staśkowskiego.


Obchody 65-lecia naszej szkoły rozpoczęliśmy wspólnym przemarszem do Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie.

Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. Jerzy Dybała, a mszę świętą odprawiali również obecny proboszcz parafii ks. kanonik Marian Fałek, wieloletni proboszcz parafii zelowskiej ks. kanonik Kazimierz Ciosek oraz absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Ojciec Tymoteusz Górecki.

Po powrocie z mszy świętej udaliśmy się do szkoły na dalszą część uroczystości związanych z obchodami 65-lecia. Na sali gimnastycznej zebranych przywitał Pan Dyrektor Andrzej Kędziak, który również przedstawił po krótce historię naszej szkoły.

Następnie gratulacje oraz prezenty z okazji 65-lecia złożyli Andrzej Juszczak – dyrektor delegatury KO w Piotrkowie Trybunalskim, Włodzimierz Kula – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Jasiński – Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego, Urszula Świerczyńska – Burmistrz Zelowa, Janusz Mękarski –Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, Anna Szczęsna - Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu, Małgorzata Nowocień - w imieniu Dyrektorów szkół bełchatowskich, Wiera Pospiszył w imieniu Pastora Romana Lipińskiego, ojciec Tymoteusz Górecki - nasz absolwent.

              

Pan Krzysztof Gawron oraz Jerzy Staśkowski - wieloletni pracownicy ZSP - złożyli na ręce Pana Dyrektora pamiątkowy srebrny świerk.