Nasza szkoła otrzymała tytuł Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy.

Od 18 kwietnia do 15 grudni 2016 roku nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu.

Zostało zrealizowanych 10 punktów konkursowych, w których ZSP im. Jana Kilińskiego w Zelowie zdobyło maksymalną ilość punktów.

 

Zorganizowano 7 spotkań z lokalnymi pracodawcami, w tym jedno ze spotkań skierowane było do rodziców:

- 16 maja został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy przedstawicielami firm Rembud P.U. oraz Usługi Spawalnicze KELB a ZSP im. Jana Kilińskiego w Zelowie

 

- 13 czerwca uczniowie klas informatycznych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami firmy Kalwinek.NET

- 24 maja podczas konkursu przeprowadzanego dla uczennic z klas wielozawodowych kształcących się w zawodzie fryzjer odbyło się spotkanie z Panią Jadwigą Marynowską

- spotkanie z Panią Mirosławą Wiewiórowską - właścicielką firmy zajmującej się usługami piekarskimi - podczas konkursu „Słodkie uniesienia”

- 4 października 2016 roku została podpisana umowa o współpracy ZSP w Zelowie z firmą AUTO-SYSTEM i odbyło się spotkanie z właścicielem panem Eugeniuszem Niewiadomskim

- w listopadzie został podpisany list intencyjny pomiędzy ZSP im. Jana Kilińskiego w Zelowie a przedstawicielem firmy „Sprzęt Kop”, pan Mikołaj Pokora opowiedział uczniom o możliwościach współpracy naszej placówki z firmą „Sprzęt Kop”, a także spotkał się z rodzicami podczas wywiadówek. Przedstawił rodzicom prezentację, podczas której omówił park maszynowy firmy „Sprzęt Kop” oraz możliwości zdobycia doświadczenia i umiejętności przez uczniów naszej szkoły. Przedstawiciel firmy „Sprzęt Kop” zapewnił również o chęci i możliwości zatrudnienia absolwentów naszej szkoły.