W tym roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła dołączyła do programu „Kultura bezpieczeństwa”.  Chcemy pokazać i wprowadzić naszych uczniów w tajniki przyszłej pracy, by mogli bez większych obaw podejmować pierwsze prace.  

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Nauczyciele z naszej Szkoły przeprowadzą z uczniami prelekcje na temat bezpieczeństwa i higieny w pracy. Z programem „Kultura bezpieczeństwa” wiążą się konkursy o tematyce bezpieczeństwa w pracy.


Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy pt. : "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" zachęcamy do zapoznania się bazą pytań oraz do  zgłaszania udziału w konkursie do nauczycieli realizujących program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pn. "Kultura bezpieczeństwa" MONIKA CZARNECKA, JAROSŁAW TRZUSKOWSKI, TOMASZ TOKARCZYK


 

KONKURS PLASTYCZNY

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizował konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa w pracy.  W konkursie tym wziął udział uczeń  KACPER PLUSKOTA  kl. 2 ce / Mechanik pojazdów samochodowych.


KONKURS TEORETYCZNY

Kolejny konkurs to konkurs wiedzy pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach w roku szkolnym 2017/2018:

                     szkolny (do 25.11.2017r.)

Etap szkolny polega na odpowiedzi na 25 pytania (baza pytań dostępna dla uczniów).

                     regionalny (do 10.03.2018r)

Do etapu regionalnego przejdzie dwóch uczniów z najlepszymi wynikami etapu szkolnego. Etap ten odbędzie się w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Nagrodami na tym etapie dla najlepszych jest sprzęt elektroniczny. Miejsca I-III biorą udział w konkursie dalej.

                     centralny (do 30.04.2018r.)

Finał konkursu w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik dla najlepszych z najlepszych z 16 województw (3 uczniów z każdego województwa). Nagrody za I-III miejsca to bony pieniężne. Dla wszystkich dyplomy.

 

KONKURS GRAFICZNY

Ogłoszony został kolejny konkurs o tematyce bezpieczeństwa w pracy pt. „Praca nie szkodzi”. Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia infografiki ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy. Komisja konkursowa będzie oceniać poprawność merytoryczną, atrakcyjność przekazu (pobudzenie do refleksji, innowacyjność i przydatność w edukacji. Pracę konkursową należy wykonać w programach komputerowych graficznych i przedstawić komisji konkursowej w formacie jpg. Termin składania prac konkursowych to II semestr. Szczegóły tego konkursu zostaną przedstawione w późniejszym terminie (regulamin konkursu jest obecnie aktualizowany).

Monika Czarnecka


 

Login Form