Dnia 25 listopada 2019. w naszej szkole zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie panią Wiesławą Tabin. Tematyka warsztatów dotyczyła sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy.
 Pani Wiesława Tabin – zastępca kierownika Działu Obsługi Klienta, przybliżyła dane statyczne PUP w Bełchatowie dotyczące stopy bezrobocia, liczby osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP, scharakteryzowano strukturę bezrobotnych wg wieku, wykształcenia, czasu pozostania bez pracy, a także wskazała na najczęściej wybierane przez młodych ludzi formy aktywizacji zawodowej.
Główna część spotkanie dotyczyła:
- informacji o podstawowych usługach rynku pracy
- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy
- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowychMłodzi naryku pracy
- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów
- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Dziękujemy!

 


 

Login Form