Serdecznie zapraszamy   uczniów  i ich  rodziców do Naszej Szkoły na Dni Otwarte.

29 i 30 kwietnia 2019 roku  od 8.30 do 12.00  otworzymy dla Was wszystkie drzwi:

  • v  pokażemy pracownie przedmiotowe,
  • v  pracownie warsztatowe,
  • v zajrzymy na odnowioną halę sportową, stołówkę i internat,
  • v odpowiemy na Wasze pytania dotyczące kierunków kształcenia w Technikum Mechanicznym  i Branżowej Szkole I stopnia,
  • v  zasad rekrutacji,
  • v  dodatkowych uprawnień zdobywanych w trakcie nauki,
  • v  możliwości zdobycia stypendiów i udziału w projektach unijnych.

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 

Kinga Gryger

 

Login Form