24 stycznia funkcjonariusze służb celnych rozpoczęli prowadzenie w naszej szkole zajęć realizowanych w ramach kampanii Krajowej Administracji Skarbowej ,,Hazard? – Nie, dziękuję.” Celem prowadzonych zajęć jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży - także w sieci Internet oraz podniesienie świadomości młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard, a w konsekwencji uzależnienie od niego.


 

Login Form