zawód – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

      (kierunek kształcenia obejmuje: diagnozowanie i naprawę podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

         Nauka jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131.

 

zawód – ŚLUSARZ

     (kierunek kształcenia obejmuje: wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń, narzędzi)

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

→ uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131.

 

zawód – MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

      (kierunek kształcenia obejmuje: użytkowanie pojazdów, maszyn i narzędzi stosowanych w rolnictwie)

         Nauka jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.

         Nauka jazdy ciągnikiem, uzyskanie prawo jazdy kat. T.

         Uzyskanie uprawnień operatora kombajnów zbożowych.

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym

→ uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG – 135 oraz spawanie gazowe 131.

 

zawód: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (nowy kierunek)

(kierunek kształcenia obejmuje: diagnozowanie oraz naprawę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

         Nauka jazdy samochodem osobowym, uzyskanie prawo jazdy kat. B.

         Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:

kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

→ uprawnienia spawalnicze do wykonywania metodą MAG-135 oraz spawanie gazowe 131,

 

 Zajęcia praktyczne w powyższych zawodach odbywają się w Warsztatach Szkolnych.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców w zawodach:

 PIEKARZ; CUKIERNIK; KUCHARZ; STOLARZ, FRYZJER; WĘDLINIARZ; BLACHARZ SAMOCHODOWY; LAKIERNIK; ELEKTRYK; MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH; SPRZEDAWCA

(nauka 3-letnia).

 

Login Form