Miło na donieść, że w konkursie o tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii” zorganizowanym przez ZSO w Zelowie Ewelina Paśka z klasy IV tis zajęła trzecie miejsce.

Gratulujemy.


 

Przez ponad dwa tygodnie marca część jednej z sal warsztatowych zamieniła się w salę wystawową.

Zostały w niej zaprezentowane narzędzia i urządzenia, pochodzące z pierwszej połowy ubiegłego wieku, używane głównie na wsiach. Wystawa połączona była z lekcjami poświęconymi historii i zastosowaniu, między innymi: cepa, kopańki, cierelicy, kołowrotka, praski do sera, masielnicy, maglownicy, żelazek na żarna i duszę.

Skorzystali z nich nie tylko nasi uczniowie.  Wystawę z ogromnym zainteresowaniem obejrzały również dzieci z zelowskich przedszkoli:  Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej, Przedszkola Samorządowego nr 1, Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie i uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie.

Nasi goście uczestniczyli nie tylko w lekcjach, ale także w grach edukacyjnych, w trakcie których sprawdziły i utrwaliły wiedzę, zdobytą podczas oglądania wystawy. Była to doskonała okazja do tego, aby zobaczyć jak żyło się w czasach, gdy nie było prądu, co było dla nich ogromnym zaskoczeniem.

A tak pięknie podziękowały nam za zaproszenie.

Grażyna Kędziak i Agnieszka Srzelczyk


 

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu bełchatowskiego.

Uczniowie Technikum Mechanicznego w Zelowie, kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych  rozpoczęli realizację projektu Erasmus +.

W maju młodzież wyjedzie do Frankfurtu w Niemczech, gdzie w atrakcyjnych i renomowanych firmach samochodowych będzie pogłębiać umiejętności praktyczne związane z zawodem mechanika pojazdów samochodowych.


W chwili obecnej uczniowie zwiększają swoje kompetencje językowe poprzez udział w zajęciach z języka niemieckiego, które odbywają się w ZSP w  Zelowie. To oczywiście nie jedyna forma przygotowania uczniów do wyjazdu na Zagraniczne Praktyki, młodzież uczestniczy w zajęciach z doradztwa zawodowego oraz pedagogiczno-kulturowych.


 

15 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielkim święcie.

Osiem trzyosobowych zespołów rozwiązywało zagadki pod wspólnym hasłem "Pieniądze to nie wszystko".

Jednogroszówki i Miś Marian przysporzyli sporo kłopotów chętnym do zmagań matematycznych. Ostatecznie zwyciężył zespół uczniów z klasy III bc.

Serdecznie gratuluję i już za rok zapraszam na kolejne potyczki klasowe.

Iwona Sztanka


   

„Ocalmy od zapomnienia – kultura mojego regionu”  w ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie.

16 stycznia został rozstrzygnięty, objęty Honorowym Patronatem Starosty Bełchatowskiego, Powiatowy Konkurs z wiedzy o kulturze „Ocalmy od zapomnienia – kultura mojego regionu”.

Celem konkursu było między innymi poszerzenie wiedzy o twórcach, obrzędach, tradycjach, legendach, zabytkach, miejscach kultu religijnego, języku (gwarze), architekturze przemysłowej własnego regionu oraz rozbudzenie poczucia więzi z miejscem pochodzenia uczniów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 15 prezentacji z pięciu szkół ponadgimnazjalnych, więc konkurencja była duża. Jury nie bez trudu wybrało laureatów, którymi zostały:
I miejsce Julia Kardas z ZSO w Zelowie za prezentację „Zelów (nie)zapomniane miasteczko”, w której w bardzo osobisty i ciekawy sposób pokazała ludzi, wydarzenia i miejsca, które chciałaby ocalić od zapomnienia, ponieważ jak napisała „Czasem wystarczy na chwilę zatrzymać się i rozejrzeć aby zobaczyć to, czego nie dostrzegało się w ciągłym biegu”
II miejsce Paulina Surowa z ZSP w Zelowie za prezentację, w której przedstawiła historię przydrożnych kapliczek z okolic Buczku
III miejsce Agnieszka Dobrzelak z ZSP Nr 4 w Bełchatowie za prezentację o miejscach „z duszą” w Kaszewicach i okolicy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!

Grażyna Kędziak


 

Na początku marca uczniowie klasy I tism gościli na lekcji wiedzy o kulturze Pana Wojciecha Pusza, zelowskiego rzeźbiarza samouka.

Pan Pusz opowiedział nam m. in.  o początkach swojej przygody z rzeźbiarstwem, ulubionych materiałach, w których pracuje i technikach. Pokazał nam narzędzia  i wyjaśnił jak się nimi posługiwać. Dzięki temu mogliśmy sami spróbować wykonać  proste wycięcia w drewnie.  Mięliśmy również możliwość obejrzenia prac naszego gościa, bo Pan Pusz przyniósł na spotkanie kilka swoich rzeźb i płaskorzeźb. Spotkanie było bardzo interesujące i myślę, że rozbudziło w niektórych z nas nową pasję.

D. M.


 

Login Form